Disclaimer

Disclaimer voor ikwilminder.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van ikwilminder.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door ikwilminder. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ikwilminder is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ikwilminder.

We plaatsen regelmatig samenvattingen of quotes die door anderen geschreven zijn. De meest waardevolle fragmenten die je hier tegenkomt zijn waarschijnlijk van mensen die slimmer zijn dan wij. Als jij de eigenaar bent van het intellectueel eigendom en je hebt het gevoel dat wij deze rechten geschonden hebben of inbreuk hebben gemaakt op het eigendom, stuur ons dan alsjeblieft een email. We zullen de link verwijderen of het artikel in kwestie aanpassen. Mail naar info@ikwilminder.nl.

Geen garantie op juistheid

ikwilminder streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. ikwilminder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van ikwilminder.nl op deze pagina.